9/10/08

Οι γονείς Gylenhaal παίρνουν διαζύγιο

Μάλλον περίμεναν μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Ο Jake την ομορφιά από που την πήρε?

Δεν υπάρχουν σχόλια: