16/10/08

Ιt's A-MPA, bitch!

Άλλο και τούτο: σ'αυτό το τηλέφωνο μπορούμε όλοι μας να αφήσουμε ηχητικό μήνυμα στη Britney. Like, for real. Like, για λόγους προώθησης του δίσκου της. Ε?

Μην τρέξετε στο τηλέφωνο, ισχύει μόνο για κινητά στην Αμερική. Αλλά τι θέλατε να της πείτε ατιμούλικα?

Δεν υπάρχουν σχόλια: