21/3/09

Γράμμα από τη Νέα Υόρκη: πατρίδα!

Δε χρειάζεται να πω σε σας τα σαϊνια τι είναι το MoMa και τι έχει μέσα, αυτό που ανήκει στο Α, μπα? είναι αυτή η αίθουσα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: